Sapporo Diocesan Priests

                                   Mar. 1th 2016


Name

ordination

Place

Status

Remarks

Taiji Katsuya 

 1986  Bishop's Residence Bishop of Sapporo

Toshio Jinushi

1960

Bishop's Residence

Bishop

...

Mitsuhiko Kondo

1961

Makomanai,Yamahana

...

Makomanai

Tsutomu Hisano

1955

Hanakawa,Teine

...

Hanakawa

Yohane Ikejima

1956

...

Bishop's Office

Takeo Taniuchi

1961

Shinden

R. Kubodera

1963

Kitahiroshima

...

...

Yasuo Chitoku

1965

Miyamaecho,Yunokawa

...

Miyamaecho

Y. Kameura

1969

U.S.A

...

...

Noboru Miyabe

1970

Iwamizawa

...

...

Kaoru Kobayasi

1971

Muroran,Date

...

Muroran

Gengo Konda

1976

Motomachi,Yakumo,Esashi

General Vicar

Motomachi

Yoshinobu Goto

1981

Kita1jo

...

Msanori Shinkai

1985

Teine

...

Masahiro Uesugi

1989

Higashi-Muroran,Noboribetsu

Chanceller Higashi-Muroran

Yo Basaki

1989

Kita26jo

...

Fumio Sukegawa

1990

Tukisamu, Kitahiroshima

...

Tukisamu

Kenji Morita 2007 Sapporo eria Bishop's Office
Tetsuo KATO   2008 Yamahana,Makomanai   …  Yamahana
 Keinichi SATO 2016  Bishop's Office
9/1〜Tukisamu
 
…  Bishop's Office
9/1〜Tukisamu 

to English Home Page